מומנט סגירה לבורג/אום

טבלאות של המומנט סגירה המומלץ לבורג/אום בהתאם לסוג פלדה

לחישוב המומנט הנדרש עם ברגים/אום באינצ', ללחוץ פה

טבלאות של מומנט סגירה מקסימלי לבורג/אום בהתאם לחומר ולחוזק פלדה

מקדם חיכוך סטנדרטי K כ-0.2 נלקח בחשבון והסגירה מגיעה עד ניצול 85% מתסבולת הבורג
לחישוב המומנט הנדרש עם ברגים/טאום באינצ', ללחוץ פהמומנט מקסימלי לסגירת אום/בורג
מומנט מקסימלי לסגירת אום/בורג נירוסטה


מומנט מקסימלי לסגירת אום/בורג באינצ'
מומנט מקסימלי לסגירת אום/בורג נירוסטה באינצ'