SZ
4 בינואר 2018
MTP -X
19 בנובמבר 2017

הקירות אקוסטיות פנימיות חוברו לקירות המנהרה עם בורג בטון בהברגה ישירה BT

מנהרת הכרמל


 
​שם פרוייקט : מנהרות הכרמל
קבלן מבצע : אקרשטיין
שנת : 2010
עוגנים : 4 BT12x100 לחיבור של כל קיר אקוסטי 2.3x2.8 מ''ר

להורדה בדיקות שליפה שבוצעו באתר לחצו כאן

לדף מוצר של העוגן בורג בטון BT לחצו כאן