HXT 01
22 ביולי 2018
VERTIGO
17 ביולי 2018

HXE 02

בורג בטון בהברגה ישירה עם ראש מוט הברגה
 
 

 
מפרט טכני

מאפיינים : עומסים כבדים בשליפה, קל להתקנה, גם לשימוש חוזר
פלדה : 8.8
טכנולוגיה : בורג בהברגה ישירה לבטון
בטון סדוק : כן
עומסים דינאמיים : כן
לרעידת אדמה : כן
לשימוש חוזר : כן
תקן אש : כן
תקנים : ETA1 תקן אירופאי לבטון סדוק

רשימת אפליקציות עם בורג HXE 02 מותקן