AGROS בורג לאספלט
23 במאי 2018
MTP A4
22 במאי 2018

HXE 03

בורג בטון בהברגה ישירה עם ראש קוני
 
 

 
מפרט טכני

מאפיינים : עומסים כבדים בשליפה, קל להתקנה, גם לשימוש חוזר
פלדה : 8.8
טכנולוגיה : בורג בהברגה ישירה לבטון
בטון סדוק : כן
עומסים דינאמיים : כן
לרעידת אדמה : כן
לשימוש חוזר : כן
תקן אש : כן
תקנים : ETA1 תקן אירופאי לבטון סדוק

רשימת פרויקטים עם בורג HXE 03 מותקן