BCP
24 ביולי 2018
HXE 02
22 ביולי 2018

HXT 01

בורג בטון בהברגה ישירה עם ראש כיפה
 
 

 
מפרט טכני

מאפיינים : עומסים כבדים בשליפה, הגנה נגד קורוזיה, קל להתקנה, גם לשימוש חוזר
פלדה : 8.8
קורוזיה : הגנה ל-500 שעות השפרצת מי מלח (גלוון חם)
טכנולוגיה : בורג בהברגה ישירה לבטון
בטון סדוק : כן
עומסים דינאמיים : כן
לרעידת אדמה : כן
לשימוש חוזר : כן
תקן אש : כן
תקנים : ETA1 תקן אירופאי לבטון סדוק