HXE 02
22 ביולי 2018
כביש 77
16 ביולי 2018

+ VERTIGO

בורג בטון נקבה בהברגה ישירה לעיגון בתקרה
 


 

מפרט טכני

- מאפיינים : בורג בטון נקבה לחיבור בתקרה
- טכנולוגיה :בורג בטון בהברגה ישירה
- בטון סדוק : כן
- עומסים דינאמיים : כן
- רעידת אדמה : כן 
- תקנים : תקן אמריקאי ESR לבטון סדוק ולרעידות אדמה

סרטים לתיאור התקנה