חיבורים
לדיוידאג

BTDAG בורג דיוידאג להברגה ישירה ולשימוש חוזר לחיבור תבניות
אום פרפר לדיוידאג לתבניות של חברת אדיט בע''מ

 

BTDAG

הבורג דיוידאג בהברגה ישירה לבטון

אום פרפר אדיט

אום פרפר למוט דיוידאגעיגון
לאספלט

בורג אספלט בהברגה ישירה (מיתד) Adit AGROS

 

AGROS

הבורג קודח אוניברסלי לכל סוג רצפהעיגון
לגב האבן

עוגן אבן (מיתד) לחיפוי יבש לחיבור בגב האבן מסגנון KEIL

 

AUA

בורג לחיבור בגב האבן לחיפוי יבש