בורג איסכורית בהברגה ישירה AUTO
בורג איסכורית בהברגה ישירה ABE
בורג איסכורית נירוסטה (בי מטאל) בהברגה ישירה BIE
ABEI בורג איסכורית קודח נירוסטה

AUTO

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 12 מ''מ

BAUTO

בורג איסכורית נירוסטה
(בי מטאל) קודח פלדה עד עובי 12 מ''מ

ABE

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 6 מ''מ

BIE

בורג איסכורית נירוסטה
(בי מטאל) קודח פלדה עד עובי 6 מ''מ

ABEI

בורג איסכורית נירוסטה
קודח אלומיניום עד עובי 6 מ''מ

בורג איסכורית BCP_Z בהברגה ישירה עם ראש שטוח לקידוח בפלטה בעובי 2 מ''מ ללא קידוח מקדים
בורג איסכורית BCP_A2 נירוסטה בהברגה ישירה עם ראש שטוח לקידוח בפלטה בעובי 2 מ''מ ללא קידוח מקדים
בורג איסכורית BCP_CB בהברגה ישירה עם ראש שטוח לבן לקידוח בפלטה בעובי 2 מ''מ ללא קידוח מקדים
בורג איסכורית BCP_B לבן בהברגה ישירה עם ראש שטוח לקידוח בפלטה בעובי 2 מ''מ ללא קידוח מקדים
בורג איסכורית BCP_N שחור בהברגה ישירה עם ראש שטוח לקידוח בפלטה בעובי 2 מ''מ ללא קידוח מקדים

BCP-Z

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 2 מ''מ עם ראש שטוח דק

BCP-A2

בורג איסכורית נירוסטה קודח אלומניום עד עובי 2 מ''מ עם ראש שטוח דק

BCP-CB

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 2 מ''מ עם ראש לבן שטוח דק

BCP-B

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 2 מ''מ לבן עם ראש שטוח דק

BCP-N

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 2 מ''מ שחור עם ראש שטוח דק

בורג איסכורית ABRC בהברגה ישירה עם ראש כיפה לקידוח בפלטה בעובי 5 מ''מ ללא קידוח מקדים
בורג איסכורית נירוסטה A2 מסוג ABRCA עם ראש כיפה
בורג איסכורית קודח פלדה  עד עובי 5 מ''מ עם ראש קוני
בורג איסכורית נירוסטה קודח אלומניום עד עובי 2 מ''מ עם ראש קוני

ABRC

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 5 מ''מ עם ראש כיפה

ABRCA

בורג איסכורית נירוסטה קודח אלומניום עד עובי 3 מ''מ עם ראש כיפה

ABPC

בורג איסכורית קודח פלדה
עד עובי 5 מ''מ עם ראש קוני

ABPCA

בורג איסכורית נירוסטה קודח אלומניום עד עובי 2 מ''מ עם ראש קוני